Skip to main content

Vores værdier

“Der er altid noget man er god til, man skal bare finde ud af hvad det er”

–“Gummi Tarzan”

Relationer
Gode relationer er grobund for alt vores pædagogiske arbejde. Vi kommer ingen vegne uden relationen er på plads, og der er skabt et fundament med tillid og tryghed. Der er en særlig samhørighed i bofællesskabet, der giver tryghed for beboere, personale, pårørende og øvrige samarbejdspartnere

Tryghed
Vi udviser omsorg for hinanden, såvel beboere som medarbejdere. Vi er nærværende, empatiske og mentaliserende, og vi sætter os i andres sted for at sikre og bevare en tryg base og et godt HJEM

Med- og selvbestemmelse
Med- og selvbestemmelsesretten er er en selvfølge i bofællesskabet med respekt for den enkeltes behov og formåen. Medarbejderne er gæster i beboernes hjem, og har stor respekt og ydmyghed omkring dette. Medarbejderne er bevidste om, at det handler om beboernes liv, og de skal altid være hovedaktører i eget liv. ”Ikke om X uden X”. Medarbejderne ved ofte mere, men ikke bedre, og alle er ligeværdige.

Udvikling
Beboerne støttes i at udforske deres nærmeste udviklingszone og medarbejderne sikrer ”circle of security”. Bofællesskabet er bevidst om vigtigheden af hele tiden at sikre, at medarbejderne er udviklingsparate og løbende dygtiggøres både fagligt og personligt. Gensidig respekt og accept af forskelligheder er vigtige parametre for den enkeltes udvikling.

Humor
Humor er et nyttigt redskab til forløsning, oplevelse af intimitet og opbyggelse af fornyet energi og gå-på-mod. LATTER udløser vigtige signalstoffer i hjernen, og medvirker til sund trivsel.

Vi kan grine med hinanden, og til tider også grine kærligt af hinanden.

TILBAGE TIL FORSIDEN