Skip to main content

Bestyrelsen

Peter Møller

Formand

Jeg har arbejdet som statsautoriseret revisor indtil 2019. Herefter har mit arbejde bestået af økonomisk rådgivning samt bestyrelsesarbejde. Jeg bor i Brønderslev sammen med min kone Ingrid.

Som revisor var jeg meget interesseret i arbejdet med opholds- og bosteder og fik efterhånden en del kunder indenfor dette segment. Jeg synes det er et spændende område at beskæftige sig med, da det er kendetegnet ved, at såvel ledere som medarbejdere er meget engageret i deres arbejde. Det har også været interessant at høre om de positive resultater, der er opnået med borgerne.

Jeg har nu en del fritid, der bl.a. bruges til golf og rejser.

Anni Mortensen

Bestyrelsesmedlem

Mit navn er Anni, og jeg er uddannet sygeplejerske. Siden 1997 være ansat som lektor på pædagoguddannelsen i Hjørring, UCN. Jeg har i mange år være leder af Neuropædagogisk Kompetencecenter og arbejdet med neuropædagogik primært i forbindelse med efter- og videreuddannelse, supervision, lederudvikling mv.

I 2016 forsvarede jeg min ph.d. afhandling, der omhandlede inklusion i folkeskolen i et neuropædagogisk perspektiv. I dag arbejder jeg som forsker i UCN med fokus på demens og neuropædagogik.

Jeg har valgt at takke ja til at sidde i bestyrelsen i Bofællesskabet Frederiksgade, fordi jeg oplever at personalet i dagligdagen formår at udleve de værdier bofællesskabet har. Der er fra personalets side stor fokus på høj faglighed, relationsarbejdet, tryghed, omsorg og selv- og medbestemmelse.

Når jeg som bestyrelsesmedlem træder ind i Bofællesskabet til bestyrelsesmøder, så bliver jeg glad om hjertet, fordi der altid er en venlig beboer der tager i mod, byder velkommen, og følger mig til det rette sted i huset. Der er en stemning af varme, hjemlighed og humor, der gør mig glad og opstemt.

Jeg er ikke i tvivl om, at man i dagligdagen forsøger at efterleve Gummi Tarzanprincippet, der også er et bærende neuropædagogisk princip
” Det er altid noget man er godt til, man skal bare finde ud af, hvad det er”

Og hvis borgeren, der bor i Bofællesskabet Frederiksgade, har svært ved at finde ud af dette, så står der altid et personale klar til at hjælpe på vej med at finde ud af, hvad det er man er god til.

Astrid Ring

Medarbejderrepræsentant

Jeg synes, det er spændende at være i bestyrelsen, da jeg får mulighed for at være med til at deltage i beslutninger der udvikler bofællesskabet, samt at sparre med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som har en anden faglighed, end jeg har.

Bestyrelsesarbejdet giver mig også mulighed for at være med til at skabe de bedste livsvilkår for beboerne og sikre faglig udvikling for mine kollegaer og mig.