Skip to main content

Pædagogik

I Bofællesskabet Frederiksgade er vi inspireret af neuropædagogik.

Neuropædagogik er ikke en specifik pædagogisk metode, men en forståelsesramme, hvor viden om hjernens funktioner omsættes til pædagogisk praksis. Målet med neuropædagogikken er at fremme beboernes kompetencer via en helhedsorienteret og handlepræget pædagogik. Der findes ingen manual i neuropædagogik og ej heller en facitliste. Vi tror på ethvert menneske er unikt og udvikler sig livet igennem afhængig af konteksten.

Definition på neuropædagogik:

 • individuelle pædagogiske tiltag foretaget på baggrund af en generel viden om hjernen og hjerneskader
 • en specifik viden om den givne dysfunktion
 • en specifik viden om beboeren, livshistorie, sygdomshistorie mv.
Hvad betyder det i praksis:

 • Overskuelig hverdag i form af tavle, gennemgående personale, rutiner
 • Begrænsning af valg – valgmuligheder ud fra formåen
 • Opgave- og færdighedsafgrænsning – der stilles ikke krav, som beboeren dårligt formår og pga. handicap ikke har mulighed for at udvikle
 • Fokus på den enkeltes ressourcer
 • Dagbeskæftigelse tilpasset den enkelte og tæt samarbejde her med.
 • Personalet er anerkendende, tager lederrolle i fællesskabet og sætter grænser ud fra devisen ”personalet ved mere – ikke bedre”.
 • Sansestimuli – på den bevidste måde.
 • Sund kost og motion – dette bidrager til mere mentalt og fysisk overskud da der udskilles vigtige neurotransmitterstoffer
VORES METODER