Skip to main content

Hjemmedage

Den ugentlige hjemmedag er planlagt, så den passer ind i den enkelte beboers hverdag.

Beboeren er på hjemmedagen med til indkøb og madlavning. Også andre praktiske og personlige forhold ordnes på denne dag f.eks. lægebesøg, økonomi, rengøring, vask og indkøb af tøj. Der snakkes om de ting, der er vigtige for beboeren, og som rører sig i fællesskabet, på arbejdet, i familien og blandt kammeraterne.

I bofællesskabet vægtes hjemmedagene meget højt. Hjemmedagene tjener et vigtigt pædagogisk formål, idet disse er rammen om en særlig intensiveret pædagogisk indsats i forbindelse med læring, udvikling og vedligeholdelse af forskellige færdigheder. På hjemmedagen støttes, vejledes og guides beboeren til at varetage forskellige praktiske opgaver, løsning af eventuelle problemer og håndtering af processer i relation til at mestre eget liv så selvstændigt som muligt.

En del af indholdet på hjemmedagene tilrettelægges på en sådan måde, at beboeren får mulighed for at eksperimentere og møde nye udfordringer for herigennem at gøre sine egne erfaringer under trygge og sikre former, hvor der er vejledning og støtte til rådighed. Pædagogik og indhold er tilrettelagt ud fra den enkelte beboers handleplan, og der tages altid udgangspunkt i beboerens ressourcer.

Det er vigtigt, at hjemmedagen opleves som noget rart og lystbetonet og ikke kun krav om arbejde og forpligtelser.

VORES PÆDOGOGIK