Skip to main content

Målgruppe

Bofællesskabet er et botilbud for voksne med nedsat funktionsevne i alderen 20-80 år.

Beboerne skal nødvendigvis være rimeligt velfungerende, og ikke svært fysisk og psykisk handicappede. Det er vigtigt, at beboerne matcher hinanden, da det medvirker til et godt trivselsmiljø. Bofællesskabet henvender sig f.eks. til personer med downs syndrom og nedsat funktionsevne af anden årsag.

Beboerne kan være visiteret efter Servicelovens §107 eller §108, og kan bo i bofællesskabet så længe de matcher målgruppen, og kan få dækket deres behov for støtte. Alle har ikke nødvendigvis samme udviklingspotentiale. Beboere visiteret efter §107 vil have potentielle udviklingsmål hvor indsatsen til §108 beboerne også kan omhandle hvorledes nuværende ressourcer kan bibeholdes.

Målgruppen til Bofællesskabet Frederiksgade er ikke beboere med psykiske lidelser og ej heller personer med voldsomt udadreagerende adfærd.

VORES MÅLSÆTNING