Skip to main content

Visitation

Ved interesse for at bo i Bofællesskabet Frederiksgade kontaktes vi med henblik på et besøg og en fremvisning. Visitationen sker ved at ansøge hjemkommunen om bevilling af en plads.

Inden en endelig visitering finder sted, vil der være samtaler og besøg, hvor kemi mv. vurderes. Det er vigtigt, personalet vurderer, om en ny beboer vil passe ind i fællesskabet og matche de andre beboere. Ligeledes er det vigtigt, at en ny beboer føler sig godt tilpas i huset og har lyst til at være en del af Bofællesskabet Frederiksgade.

Herefter udfærdiges en kontrakt mellem Bofællesskabet Frederiksgade samt beboerens hjemkommune eller handlekommune.

For at blive visiteret til Bofællesskabet Frederiksgade er det en forudsætning, at man kan visiteres til dagtilbud efter Servicelovens §103 eller § 104, da Bofællesskabet ikke er heldagstilbud.

Gældende takst i Bofællesskabet Frederiksgade kan findes på www.tilbudsportalen.dk

TILSYNSRAPPORTER