Skip to main content

Pårørendesamarbejde

Bofællesskabet Frederiksgade ønsker et godt og tillidsfuldt samarbejde med pårørende.

Pædagoger har en stærk faglig viden, og dette kombineret med pårørendes viden og indsigt er en rigtig god kombination, der giver mulighed for at give den bedste støtte og vejledning til beboerne.

Personalet støtter beboerne i kontakt til deres pårørende eller netværk. Der laves individuelle aftaler om hjemmebesøg og besøg i bofællesskabet. Beboeren hjælpes med at sende mails, post og til at have telefonkontakt. Pårørende inviteres til arrangementer i årets løb. Der lægges meget vægt på at have et åbent og tillidsfuldt samarbejde med pårørende.

TILBAGE TIL FORSIDEN